Giới thiệu

Được xây dựng trên công nghệ hiện đại

Lõi khung CSS Laravel, VueJS và Bootstrap, với rất nhiều tính năng và thành phần tích hợp sẵn. Nền tảng cho phép người dùng giao tiếp và cộng tác với những người khác thông qua Hội nghị truyền hình, Hội thảo trực tuyến, Hội nghị âm thanh và Trò chuyện thời gian thực trực tiếp, v.v..

Nhiều lĩnh vực hỗ trợ

Hỗ trợ Hội nghị truyền hình, Lớp học trực tiếp, Hội thảo trực tuyến, Hội nghị âm thanh và Podcast.

Cập nhật thường xuyên

Chúng tôi cập nhật thường xuyên với phiên bản khung, plugin, tính năng và bản sửa lỗi mới nhất.

An toàn & Bảo mật

Mã hóa là một tính năng bắt buộc của WebRTC và được thực thi trên tất cả các thành phần, bao gồm cả cơ chế báo hiệu.

Ứng dụng lõi nền tảng

Giảm thời gian tải, sử dụng ít băng thông hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cộng tác trực tuyến trong thời gian thực

Với giao tiếp chia sẻ video, âm thanh và màn hình và trò chuyện trực tiếp

Bắt đầu ngay